Izrada marketinške strategije

efikasno, uspešno i profitabilno

izrada marketinške strategije
i-mejl
telefon

Izrada marketinške strategije


Važnost marketinške strategije za biznis – ključni razlozi koji ističu važnost marketinške strategije za vaš biznis u sadašnjosti i u godinama koje dolaze.

Neuspeh u planiranju je planiranje neuspeha.

izrada marketinške strategije

Pre nego što istaknemo specifičnosti efikasne marketinške strategije za vaš biznis, razmotrimo osnovne razloge zašto je marketing uopšte važan.

Naručite vašu marketinšku strategiju. Kontaktirajte nas na telefon 062/234-251 ili na i-mejl kontakt@spektrum.rs.

Zašto je marketing važan?


Marketing je esencijalan za svako uspešno poslovanje.

Pomaže vam da dođete do vaše ciljne publike i povežete se sa njom i, u krajnju ruku, zaslužan je za to kako će vaš biznis dugoročno rasteti.

Marketing je važan - bez njega, vaš biznis neće postići ništa jer neće biti viđen.

Ali jedna je stvar reklamirati vaše poslovanje bez bilo kakvog usmerenja a druga stvar je reklamirati vaše poslovanje sa jasnim planom.

Rezultati su veoma drugačiji.

Tu na scenu stupa MARKETINŠKA STRATEGIJA.

Važnost marketinške strategije za vaš biznis


Mnogi vlasnici biznisa nisu otkrili važnost marketinške strategije.

Ustvari, posedovanje marketinške strategije je tako korisno da možete o njoj misliti kao o posedovanju mape puta.

Usmeravaće vas u svakoj poslovnoj odluci koju donosite.

Ali šta tačno marketinška strategija sadrži?

Hajde da povećamo vaše prihode...

✅ Povećajte vaše prihode sa marketingom specijalno napravljenim za vas

✅ Marketinška strategija zasnovana na podacima i rezultatima

✅ Pristupačna marketinška strategija bez dugoročnog obavezivanja

Ukratko, vaša marketinška strategija će istaći aktivnosti koje treba da preduzmete da biste ostvarili vaše specifične ciljeve.

Ovo može da zvuči jednostavno ali nije. Nije uvek lako postavljati teška pitanja koje izrada marketinške strategije zahteva.

I ovo je glavni razlog zašto mnoga poslovanja ne prepoznaju važnost marketinške strategije.

Posledice nemanja marketinške strategije


Zašto mnogi mali biznisi propadnu? Zašto 50 odsto kompanija propadne nakon 5 godina poslovanja?

Setite se poznate poslovice? Neuspeh u planiranju je planiranje neuspeha.

Ako ne uspete da prepoznate važnost marketinške strategije i ne integrišete u potpunosti digitalni marketing u vaš marketinški plan, ovo će biti posledice:

- Konkurencija će vas pobediti;

- Postojeća i start-ap konkurencija će vam preoteti tržišni udeo;

- Dobićete i zadržati manji broj mušterija;

- Propustićete prilike za bolje pozicioniranje i optimizaciju;

Nedostatak planiranja često vodi do ispod-optimalne realizacije.

To znači da će konkurencija predstavljati veću pretnju, popunivši praznine koje vi ostavite za sobom.

I na kraju, s obzirom na efikasnost digitalnog marketinga, mnogi biznisi ne izdvajaju dovoljan budžet za njega.

Ovo predstavlja priliku za mudrog vlasnika biznisa.

Znanje je moć, i nakon što završite sa čitanjem ove objave, vaše poslovanje će biti korak ispred vaše konkurencije.

Bićete takođe spremni da savladate inicijalne probleme koji uvek nastaju prilikom izrada marketinških strategija.

Izazovi izrade marketinške strategije


Najčešći izazov sa kojim se suočavaju vlasnici biznisa kada kreiraju marketinški plan je: ''Gde počinjem?''.

Ustvari, ovo je najčešća prepreka za bilo koji cilj u životu.

I kao sa mnogim drugim stvarima u životu, cilj je ovaj zadatak pojednostaviti tako što ćete ga podeliti u manje delove. O tome ćemo pričati malo kasnije.

Domet i opseg digitalnog marketinga su veoma veliki.Kako bi ga podelili na delove, biće potrebno da isplanirate ostvariv broj aktivnosti digitalnog marketinga koje će u potpunosti pokriti klijentovo iskustvo sa vama.

Kako bi ga podelili na delove, biće potrebno da isplanirate ostvariv broj aktivnosti digitalnog marketinga koje će u potpunosti pokriti klijentovo iskustvo sa vama.

Uz put, otkrićete alate za pobeđivanje konkurencije i povećanje prodaje i profita u isto vreme.

Svi znamo koliko je teško sada kada se toliki broj poslovanja takmiči sa istim proizvodima i uslugama.

Kako se razlikujete od drugih zavisiće u velikoj meri od toga koliko vam je efikasna marketinška strategija.

Dobro isplanirana strategija digitalnog marketinga će pomoći vašem brendu da istakne vaše snage i na koji način ste bolji od vaše konkurencije.

Pomoći će vam da izgradite vaš brend i na kraju postanete ''veliki'' u vašoj oblasti.

U nastavku ćete naučiti više o tome kako vaše poslovanje može da profitira od posedovanja marketinške strategije.

5 razloga zašto je važna marketinška strategija za vaš biznis


1) Nađite vašu ciljnu grupu


Osnovno marketinško znanje podrazumeva da bi trebalo da kreirate marketinšku strategiju fokusiranu na specifičnu publiku i da ponudite usluge namenje njenim potrebama.

Kako biste ovo ostvarili, potrebno je da identifikujete interese vaše ciljne grupe kao i njihove probleme.

Vaša ciljna grupa će takođe diktirati koju marketinšku strategiju na društvenim mrežama ćete koristiti.

Na primer, ako ciljate starije, onda Tviter, Instagram i Snapchat najverovatnije neće biti od pomoći.

Ako niste sigurni ko su vaše mušterije, pokušajte sledeće:

- Pogledajte sve narudžbine vaših proizvoda

- Pogledajte ko su vaši pratioci na društvenim mrežama

Gugl analitika nije dovoljna da saznate ko je vaša ciljna populacija.

Gugl analitika je dobra za dobijanje sirovih brojeva, ali ne i sirovih emocija (tj. klijentskih sentimenata). Da biste ovo postigli biće potrebno da koristite alate sajta za dobijanje povratnih informacija.

Nalaženje vaše ciljne populacije je ključni deo kreiranja vaše marketinške strategije.

To je zato što prilikom kreiranja vaše marketinške strategije, morate biti specifični koliko god je moguće.

Trebalo bi da postavljate specifična pitanja kao što su:

Ako želite više prodaja, koliko tačno?

I od koje populacije?

I u kom vremenskom periodu?

I zašto želite da se predstavite toj populaciji?

Ako ne znate ko je vaša ciljna grupa, nećete znati ko je vaša onlajn publika.

I takođe nećete znati koji je vaš udeo u tržištu.

Zapamtite da će se onlajn komunikacija zasnovana na vašim konkurentima i kupcima razlikovati od vaših tradicionalnih marketinških kanala.

Ako ne znate ko je vaša onlajn publika, nećete imati optimalan plan digitalnog marketinga.

Neoptimalan plan može dovesti do toga da potcenjujete potražnju na internetu za vašim proizvodom ili uslugama. To će dovesti i do propuštanja marketinških mogućnosti.

Ali sjajna stvar sa digitalnim marketingom je to što svaka platforma za digitalni marketing ima sopstvene alate koji će vam pomoći da shvatite potražnju kupaca.

Nekoliko primera su:

- Analiza praznina u pretrazi pomoću Google planera ključnih reči. Ovo vam pomaže da shvatite nameru pretrage posetilaca, ili drugim rečima šta ih privlači na vašu veb lokaciju.

- Facebook IQ – pomaže vam da vidite koliko zainteresovanih potencijalnih klijenata možete da dosegnete.

2) Koristite dokazanu SMART strategiju


SMART (Specific, Measurable, Attainable, Realistic) je korisni akronim koji je tokom godina stekao mnoga različita ali slična značenja.

Ovo se posebno odnosi na marketing (samo pokušajte da pretražite Google slike SMART marketinga).

U ovom slučaju, mislimo na tradicionalno značenje SMART-a:

Specific - Specifičan
Measurable - Merljiv
Attainable - Dostižan
Realistic - Realističan
Timely - Blagovremen

Bez SMART marketinške strategije, bićete bez pravca.

Nećete imati put koji možete da sledite za sticanje novih klijenata ili održavanje odnosa sa postojećim.

Vaši ciljevi takođe moraju biti PAMETNO prevedeni u marketinške inicijative.

U suprotnom, verovatno nećete uložiti dovoljno resursa u postizanje svojih ciljeva ili ćete svoje resurse uložiti u pogrešne stvari.

To se dešava kada ne postavite ciljeve i ne merite svoj uspeh kroz analitiku.

Da biste bili PAMETNI, prvo morate biti iskreni prema sebi. Izvršite dole navedene korake da biste SMART ciljeve ugradili u svoju marketinšku strategiju:

Odredite gde ste sada i uporedite ovo sa onim gde želite da budete u budućnosti.

Identifikujte osnovne marketinške ciljeve koje želite da postignete ove godine

Sada postavite jasne ciljeve za svaki cilj tako da možete meriti svoj napredak u odnosu na postizanje ovih ciljeva.

Koristite SMART pristup za svaki cilj!

Postavite sebi sledeća pitanja:

- Koji su vaši ciljevi po pitanju nivoa prihoda za ovu godinu?

- Koji procenat prihoda će biti od postojećih kupaca u poređenju sa procentom prihoda od novih kupaca?

- Koji procenat potencijalnih klijenata dolazi od vašeg marketinga?

- Koliki su vaši prosečni iznos prodaje i stopa uspešnosti ugovaranja posla?

- Koliko potencijalnih klijenata vam je potrebno da biste postigli svoje ciljeve?

3) Neka svi rade na istom cilju


Jedna od ključnih važnosti marketinške strategije je da svi u organizaciji rade na istom cilju.

To znači da svi treba da razumeju marketinšku strategiju.

Na taj način, bez obzira ko je zadužen za objave na društvenim mrežama za taj dan, svi će imati istu konzistentnu poruku.

Kada svi rade na istom cilju, vaša organizacija će takođe moći efikasno da iskoristi veštine svih zaposlenih.

Ali šta se dešava kada svi nisu na istoj stranici i ne rade na istom cilju? Jedna reč: dupliranje.

Šta je dupliranje? U najgorem smislu, dupliranje znači neefikasno obavljanje dnevnih zadataka koje treba obaviti.

Dupliranje će potrošiti vaše vreme i novac.

Ako svi u organizaciji angažuju ili koriste različite alate i različite agencije, a obavljaju slične marketinške zadatke na mreži, onda se verovatno dešava dupliranje.

Raditi na istom cilju takođe znači zadržati sve integrisano.

Ovo uključuje vaše digitalne marketinške aktivnosti i vaše tradicionalne marketinške aktivnosti.

Želite da vaši tradicionalni medijski marketinški kanali budu konzistentni sa vašim digitalnim marketinškim kanalima.

Ovo zahteva integraciju i prihvatanje važnosti marketinške strategije za vaše poslovanje.

4) Neka sve bude pravovremeno


Sem rada na istom cilju, potrebno je da svi prate isti vremenski raspored.

Da bi ovo funkcionisalo potrebno je da kreirate vremenski raspored.

Važnost marketinške strategije je istaknuta vremenskim rasporedom njenih planova. Kao što svi znamo, pravovremenost je od kritične važnosti kada je u pitanju biznis.

Ali pre nego što kreirate pravovremenu marketinšku strategiju, morate se u potpunosti posvetiti digitalnom marketingu.

Morate prihvatiti da će zahtevati konzistentnu i konstantnu pažnju.

Ako mislite da nemate dovoljno vremena ili strpljenja, onda je angažovanje digitalne marketinške agencije uvek opcija.

Konzistentna i konstantna pažnja podrazumeva sledeće:

- biti responzivan na pitanja i poruke.

- biti responzivan na lajkove i tvitove.

- redovno reagovanje na povratne informacije, bilo dobre, bilo loše.

- odgovaranje na profesionalan način.

Morate takođe da budete prilagodljivi da biste održali korak sa najnovijim trendovima.

Pogledajte kako to rade vrhunske kompanije. Oni drže korak sa najnovijim metodama za povećanje ili održavanje svoje ciljne publike.

Kada ste posvećeni tome da ostanete prilagodljivi, bićete spremni za put optimizacije.

A sa pravom marketinškom strategijom, postavićete ispravne osnove.

Tada možete nastaviti da poboljšavate ključne aspekte vaše strategije digitalnog marketinga. Na primer, marketing pretrage, marketing društvenih medija itd.

Sada, da biste sve ovo ispunili, naravno, neophodno je da zapišete datume/rokove i svoje ciljeve.

Najbolje je to uraditi u marketinškom kalendaru.

On će detaljno predstaviti vaše vremenske rokove za postizanje vaših ciljeva. Trebalo bi da proveravate ovaj kalendar najmanje jednom nedeljno.

Postoji mnogo različitih šablona marketinških kalendara koje možete besplatno pronaći putem Google pretrage.

Postoje godišnji kalendari, mesečni i nedeljni, postoje kalendari za marketing na društvenim mrežama, kalendar za sadržaj marketinga, itd.

Vaša lista zadataka treba da se osvrne na sledeća tri ključna aspekta:

-Liderske uloge za producente i recenzente u vašim ciljevima

-Osnovne detalje kampanje:
Radni naslov, glavni elementi, ciljna demografija, itd (možete istaći ostatak detalja tokom faze planiranja kampanje)

-Koji su glavni datumi: na primer, datum konferencije, kada je kampanja lansirana, itd.

Na kraju, poželećete da integrišete događaje iz stvarnog sveta koji su u vezi sa vašim poslovanjem u vašu marketinšku strategiju kao što je promocija tokom Dana zaljubljenih ili Dana republike. Upotrebite svoju maštu.

5) Svoj brend možete napraviti autentičnijim


Prednosti pravljenja vašeg brenda autentičnijim onlajn:

-privlačenje pravih zaposlenih vašem poslovanju
-pronalaženje pravih marketinških inicijativa
-bolje razvrstavanje vaših jedinstvenih prodajnih tačaka

Poboljšajte efikasnost marketinške poruke vašeg brenda za klijente i poslovne partnere.

Podrazumeva se da je onlajn tržište izuzetno konkurentno.

Samo prihvatanjem važnosti marketinške strategije moći ćete da smislite plan koji će pomoći vašem preduzeću da se istakne u masi.

To znači stvaranje jedinstvene i moćne ponude vrednosti.

Pa kako to da uradite?

Jasno definišite svoju ponudu vrednosti za kupca (ili drugim rečima, zašto bi potrošač imao koristi od kupovine vašeg proizvoda ili usluge).

Uradite ovo za sve profile kupaca iz vaših ciljnih grupa. Ovo je ključ za isticanje vaših onlajn usluga.

Naručite vašu marketinšku strategiju. Kontaktirajte nas na telefon 062/234-251 ili na i-mejl kontakt@spektrum.rs.

Zajedno sa vama stvaramo budućnost vašeg poslovanja!

vaša Spektrum kooperativa!

Mi smo profesionalna konsultantska, marketinška, programerska i SEO agencija koja unapređuje poslovanje svojih klijenata.

UNAPREĐUJEMO VAŠE POSLOVANJE!

www.spektrum.rs
kontakt@spektrum.rs
062234251
Viber/WhatsApp:+38162234251