Osnivanje firme

Osnivanje firme koja će poslovati uspešno

osnivanje firme
i-mejl
telefon

Osnivanje firme


Želite li da započnete vlastiti posao, ali se ne želite maltretirati s papirologijom i administrativnim obavezama? Bez brige, tu je naša agencija za poslovni konsalting da vam olakša put do preduzetništva i pomogne vam u osnivanju firme!

Naša agencija će vam pružiti sve potrebne informacije i usluge za osnivanje firme kako biste mogli uspešno registrovati svoju kompaniju. Bez obzira na to da li je reč o preduzetničkoj firmi, d.o.o.-u ili nekom drugom obliku poslovanja, naši stručnjaci će vam pomoći da izaberete najbolju opciju za vaše poslovanje.

Ukoliko želite da unapredimo vaše poslovanje, kontaktirajte nas na i-mejl: kontakt@spektrum.rs ili na telefon: 062/234-251.

osnivanje firme

Sve što je potrebno da učinite jeste da nas kontaktirate i mi ćemo vam pomoći s registracijom, izradom osnivačkih akata, otvaranjem računa, prijavom na poreze i doprinose te svim ostalim administrativnim obavezama. Osim toga, nudimo vam i savetovanje u vezi poslovanja te pružamo podršku u poslovnim procesima.

Započnite svoje preduzetničko putovanje na pravi način uz našu agenciju za osnivanje firmi. Uštedite vreme i živce te se posvetite razvoju svog poslovanja, a mi ćemo se pobrinuti za sve ostalo. Kontaktirajte nas danas i ostvarite svoje poslovne snove uz našu pomoć!

U poslednjih nekoliko godina, Srbija je postala sve popularnija destinacija za osnivanje poslovanja u regionu. Kao zemlja koja se brzo razvija, Srbija nudi preduzetnicima i investitorima mnoštvo pogodnosti i mogućnosti. U ovom tekstu, objasnićemo sve što je potrebno da znate o osnivanju firme u Srbiji.

Osnivanje firme u Srbiji je relativno jednostavan proces koji uključuje nekoliko ključnih koraka. U ovom tekstu, objasnićemo sve korake koje morate preduzeti kako biste osnovali svoju firmu u Srbiji.

Odaberite vrstu preduzeća


Prvi korak u osnivanju firme u Srbiji je odabir vrste preduzeća. U Srbiji postoje tri glavne vrste preduzeća: preduzetnik, društvo sa ograničenom odgovornošću (d.o.o.) i akcionarsko društvo (a.d.).

Preduzetnik je pojedinac koji samostalno obavlja delatnost i snosi neograničenu odgovornost za svoje poslovne obaveze. D.o.o. je privredno društvo čiji je osnivač jedna ili više fizičkih ili pravnih lica, a odgovornost osnivača ograničena je na iznos uloženog kapitala. A.d. je privredno društvo čiji su vlasnici akcionari, a odgovornost akcionara ograničena je na iznos uloženog kapitala.

D.o.o. je najpopularniji oblik preduzeća u Srbiji jer nudi veliku fleksibilnost i olakšanu administraciju, dok je a.d. obično rezervisan za veće kompanije koje se bave javnim trgovanjem. Preduzetnička radnja je jednostavnija opcija za manje poslove i jednočlane firme.

Odaberite naziv firme


Nakon što ste odabrali vrstu preduzeća, sledeći korak je odabir naziva firme. Naziv firme mora biti jedinstven i ne sme biti sličan drugim registrovanim firmama u Srbiji. Možete proveriti dostupnost naziva firme putem internet stranice Agencije za privredne registre.

Ime firme mora biti jedinstveno i ne sme biti zauzeto od strane druge firme. Nakon što odaberete ime, treba da ga registrujete kod Agencije za privredne registre (APR). Ukoliko ste strani državljanin ili kompanija, morate imati i rešenje o boravku ili privremenom boravku u Srbiji. Ukoliko ne govorite srpski, potrebno je da imate ovlašćenog prevodioca.

Pripremite dokumentaciju za osnivanje firme


Nakon što ste odabrali vrstu preduzeća i naziv firme, sledeći korak je priprema dokumentacije. Za osnivanje preduzetničke radnje potrebno je podneti zahtev za registraciju, dok je za osnivanje d.o.o. ili a.d. potrebno pripremiti osnivački akt.

Osnivački akt je dokument koji sadrži informacije o vrsti preduzeća, nazivu firme, adresi sedišta, delatnosti, osnivačima, direktoru i kapitalu preduzeća. Osnivački akt se mora overiti kod javnog beležnika.

Registracija firme


Nakon pripreme dokumentacije, sledeći korak je registracija firme. Registracija se vrši putem internet stranice Agencije za privredne registre ili na šalterima APR-a. Troškovi registracije su različiti za različite vrste preduzeća i zavise od visine osnovnog kapitala.

Otvaranje poslovnog računa u banci


Nakon registracije, potrebno je da otvorite poslovni račun u banci u Srbiji. Banka će vam tražiti nekoliko dokumenata, uključujući potvrdu o registraciji firme, ličnu kartu i podatke o vlasnicima firme. Takođe je važno da izaberete banku koja nudi usluge koje su vam potrebne za vaše poslovanje.

Registracija PIB broja


Kada otvorite poslovni račun, potrebno je da registrujete svoju firmu kod Poreske uprave. Ovo uključuje dobijanje poreskog identifikacionog broja (PIB) i identifikacionog broja obveznika PDV-a (PDV broj). PIB je broj koji vam omogućava da poslujete sa drugim firmama u Srbiji, dok je PDV broj neophodan ako nameravate da prodajete robu ili usluge u zemlji.

Pribavite dozvole i licence


Nakon registracije firme, sledeći korak je pribavljanje dozvola i licenci koje su neophodne za obavljanje određene delatnosti.

Ukoliko želite da unapredimo vaše poslovanje, kontaktirajte nas na i-mejl: kontakt@spektrum.rs ili na telefon: 062/234-251.

Zajedno sa vama stvorićemo budućnost vašeg poslovanja!

vaša Spektrum kooperativa!

kontakt informacije

Mi smo profesionalna konsultantska, marketinška, programerska i SEO agencija koja unapređuje poslovanje svojih klijenata.

www.spektrum.rs
kontakt@spektrum.rs
062234251
Viber/WhatsApp:+38162234251