Politički marketing

Politički marketing progresivnih i društveno korisnih ideja

politički marketing
i-mejl
telefon


Politički marketing

- Stvaramo atmosferu promena -


Političke kampanje se sastoje od ideja, vrednosti, stavova i uverenja, ali takođe i od kvalitetnog plasiranja i artikulacije političkih poruka. Uspešne kampanje rezultiraju velikim pobedama, delom i zato što prave poruke dopru do prave publike. Međutim, nije dovoljno samo plasirati kvalitetne poruke, potrebno je aktivno kreirati atmosferu u kojoj su promene moguće.

politički marketing

Pomažemo vašim odborima da kvalitetno artikulišu i plasiraju političke poruke i kreiraju atmosferu u kojoj su pobeda i promene moguće. Vršimo političku i marketinšku edukaciju kako bi svi odbori bili osposobljeni da javno deluju na najuspešniji način. Pomažemo vam da vaš politički nastup bude uspešan i da doprinesete promena koje će unaprediti naše društvo! Kontaktirajte nas na imejl: kontakt@spektrum.rs ili na telefon: 062/234-251.

Politička edukacija lokalnih odbora

Najveći nedostatak opozicionih političkih partija je nedostatak kvalitetne stranačke infrastrukture i niska politička obrazovanost i pismenost članova lokalnih odbora. Radi se o ljudima koje dotiču svakodnevne nepravde, koji su željni promena, i kojima treba pomoći u artikulaciji njihovih političkih stavova. Pomažemo vam u direktnom radu sa lokalnim odborima, na teritoriji Šumadije, zapadne, južne i istočne Srbije, da značajno unapredite sveukupan politički nastup - od prepoznavanja najrelevantnijih lokalnih tema, preko artikulisanja, kreiranja i realizacije ukupnog političkog nastupa i delovanja na svakodnevnom nivou.

Višekanalni marketing

Doprite brzo do brojnih glasača i donatora, ma gde god se oni nalazili, i ostvarite uspešan politički uticaj na njih. Pomoćićemo vam da pošaljete jasnu, uticajnu i personalizovanu poruku putem štampe, imejla, interneta i društvenih mreža, koordinirajući vašu kampanju na različitim platformama.

Reklamiranje na društvenim mrežama

Prikazivanje TV političkih reklama predstavlja tradicionalni način oglašavanja. Marketing na društvenim mrežama predstavlja brži i ekonomičniji način za širenje poruke i dobijanje podrške sledbenika. U većini zemalja danas se politički uspeh postiže prvenstveno pomoću uspešnog internet nastupa.

Zahvaljujući našim pristupima i tehnologiji možemo da identifikujemo vaše ciljne grupe, saznamo više o njima, a zatim i da otkrijemo koje društvene platforme vaša publika koristi. Mi ćemo vam pomoći da vaša poruka bude prikazana ljudima do kojih želite da doprete.

Izbor kompanije koja će promovisati vašu političku kampanju je presudan. Spektrum kooperativa će vam pomoći da vaša politička kampanja bude uspešna! Pomažemo vašim odborima da kvalitetno artikulišu i plasiraju političke poruke i kreiraju atmosferu u kojoj su pobeda i promene moguće. Vršimo političku i marketinšku edukaciju kako bi svi odbori bili podjednako osposobljeni da politički deluju na najuspešniji način. Pomažemo vam da vaš politički nastup bude uspešan i da doprinesete promena koje će unaprediti naše društvo! Kontaktirajte nas na imejl: kontakt@spektrum.rs ili na telefon: 062/234-251.

kontakt informacije

Spektrum kooperativa je marketinška, programerska i SEO agencija koja unapređuje poslovanje svojih klijenata.
Fokusirani smo na ostvarivanje vidljivih rezultata i na konstantan napredak svojih klijenata.

www.spektrum.rs
kontakt@spektrum.rs
062234251
Viber/WhatsApp:+38162234251